×

PROJENİN ÖNEMİ

Proje ile şehrin geleneksel ve yerel kimliğini koruyarak yaşatan ve bunu sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi istenmektedir. Aynı zamanda, değişen ihtiyaçlar, çağın gerekleri ve günümüz şehircilik ilkeleri de dikkate alınarak yaşam kalitesini artıran yeni bir şehircilik içtihatı oluşturulacaktır. Bu çerçevede, “Bizim Şehir Gaziantep” projesi, bize özgü mimari ve şehir planlama geleneklerinden yola çıkarak, yaşam alanlarımızı modern dünya düzenine uyarlamayı hedef almaktadır. Şehirlerimizin yöresel kimlikleriyle uyumlu ve teknolojik gelişime direnmeyen bir mimariyle dokunmuş şehir planlamasının nasıl yapılması gerektiğinin bir örneği olacaktır. Enerji kaynaklarını israftan kaçınan, kendi enerjisini üretebilecek yeterli teknolojiye sahip, geleneksel Gaziantep evlerinin ve sokaklarının tipolojisini içinde barındıran ve Hanlar, Bedestenler, Arastalar biçiminde şekillenen açık alanlarda yaşama isteği yaratacak bir planlama anlayışının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA ALANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde, yaklaşık 287 hektar büyüklüğündeki alan “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmiştir. Bu alanda, gelenek ile geleceği birleştiren akıllı kent teknolojisi, uyumlu mimarisi ve tasarımı ile yöresel değerleri koruyanve gelecek nesillere aktaran bir şehir planlaması yapılmaktadır.

BİZİM ŞEHİR

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. Km. No:278
Çankaya / Ankara 0312 410 10 00